Przejdź do treści

Zasady nawożenia gleby

Popularność, jaką cieszą się dziś naturalne nawozy organiczne, pomimo rozwoju chemii, jest łatwa do wytłumaczenia. W naturze wszystko jest przemyślane, a nawozy naturalne, czyli naturalne stymulatory wzrostu roślin, nie są wyjątkiem. Ziemia ma już wszystko, czego roślina potrzebuje do silnego wzrostu i dobrych, wysokiej jakości owoców.

Umiar w stosowaniu naturalnych nawozów

naturalny nawóz granulowanyDo bogactw ziemi, które przyczyniają się do zwiększenia plonów, należą azot, magnez, mangan, fosfor, a właściwie stosowane są całkowicie bezpieczne zarówno dla człowieka, jak i dla samych roślin. Wręcz przeciwnie, regularne nawożenie organiczne wzbogaca glebę i pozwala na zwiększenie plonów przez wiele lat. Łatwo jest prawidłowo stosować naturalny nawóz granulowany. Ważne jest, aby nie przekraczać dawki zalecanej przez producenta dla tego typu roślin. W przeciwnym razie przesycenie gleby pożytecznymi substancjami może być odwrotne w skutkach. Prawidłowo obliczone nawożenie organiczne ma korzystny wpływ na właściwości chemiczne i fizyczne gleby, na dobrą wymianę wilgoci i powietrza. Ponieważ żywienie organiczne jest bogate w mikroorganizmy, ich produkty odpadowe, jak dwutlenek węgla pomagają roślinom w procesie fotosyntezy. Wszystko to sprawia, że ​​rośliny szybciej rosną i produkują lepsze owoce. Nawozy należy umieszczać w glebie tak, aby znajdowały się w wilgotnej warstwie w strefie aktywności systemu korzeniowego roślin. Składniki odżywcze nawozu zazwyczaj wędrują z wodą w glebie, a na ich ruch mają wpływ zarówno właściwości gleby, jak i charakter samego nawozu. Tak więc na glebach ciężkich gliniastych nawozy poruszają się znacznie wolniej niż na lekkich glebach piaszczystych, dlatego na tych ostatnich istnieje większe ryzyko wymywania składników odżywczych poza warstwę korzeniową. Biorąc to pod uwagę, gleby gliniaste są nawożone rzadziej niż piaszczyste, przy maksymalnych zalecanych dawkach. Gleby lekkie nawozi się częściej, ale w mniejszych dawkach, czyli na glebach gliniastych tę samą dawkę nawozu stosuje się jednorazowo, a na glebach piaszczystych – w dwóch lub trzech dawkach.

Każda metoda nawożenia ma swój własny cel. Dla jak najpełniejszego zaopatrywania roślin w składniki pokarmowe przez cały sezon wegetacyjny konieczne jest prawidłowe łączenie różnych metod nawożenia. Połączenie metod wprowadzania zależy od specyfiki rozwoju i odżywiania roślin uprawnych, techniki rolniczej oraz warunków glebowych i klimatycznych. Ekonomicznie opłaca się również łączyć nawożenie z innymi agrotechnicznymi metodami obróbki roślin.