Przejdź do treści

Właściwości kompensatorów kołnierzowych

  • przez

Jedną z podstawowych zasad fizyki jest zdolność materiałów do rozszerzalności oraz kurczliwości w wyniku działania zmian temperatury. Kompensatory są więc to takie elastyczne elementy, które amortyzują różnice objętościowe materiałów we wszystkich kierunkach w wyniku przemieszczeń liniowych, kątowych, skrętnych czy poprzecznych, które pochłaniają niepożądane naprężenia, drgania oraz hałasy. Co jeszcze warto wiedzieć na temat działania kompensatorów oraz ich modeli kołnierzowych. W takich przypadkach najlepiej się sprawdzają?

Dobieramy odpowiednie kompensatory

kompensator kołnierzowyProblem dotyczący kompensacji wydłużeń oraz skręcania się przewodów w przypadku instalacji grzewczych czy chłodniczych w wyniku zmian temperatury jest wielokrotnie bagatelizowany, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Należy mieć jednak świadomość, iż bagatelizowanie takiego zjawiska może powodować przykre konsekwencje które mogą powodować zniszczenie fragmentów czy całej instalacji. Warto zastosować odpowiednio dobrany kompensator kołnierzowy. Głównym zastosowanie kompensatorów są połączenia rurowe. Tyczy się to na przykład rurociągów przewodzących ciepłe medium albo wystawianych na silne oddziaływania źródeł ciepła, które mogą wydłużać się w różnym stopniu, w zależności od stosowanego materiału albo różnicy temperatur. Jeśli powstaną przeszkody, które uniemożliwią wydłużanie się cieplne przewodów, w takim wypadku naprężenia mechaniczne powstające w materiale przewodów będą mogły przekraczać dopuszczalne wartości, przez co powstaną uszkodzenia. Każdy z materiałów charakteryzuje się bowiem określonym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, którego wartość może się różnić w zależności od rodzaju materiału, z którego jest wykonana rura. Najmniejszą wartość wykazuje stop, tak zwany inwar, który składa się w 64% z żelaza i w 36% z niklu. Jest on powszechnie stosowany do konstruowania aparatury precyzyjnej, która pracuje w zmiennych warunkach temperatury otoczenia, co przekłada się na rozciąganie.

Sposobem na rozwiązanie kompensacji jest zastosowanie trzech elementów, takich jak podpory przesuwne, punkty stałe, a także kompensatory. Jedynie prawidłowe dobranie i zamontowanie wymienionych wyżej elementów gwarantuje bezpieczną pracę instalacji. Ze względu na rodzaj materiału głównego elementu amortyzującego wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje kompensatorów, w tym gumowe, metalowe, PTFE oraz tkaninowe. Typ kompensatora powinien być dobrany na podstawie parametrów pracy, z uwzględnieniem kilku ważnych czynników.