Przejdź do treści

Sprawne sposoby osuszania murów

Inwazyjne metody osuszania murów stają się coraz popularniejsze. Jedną z nich jest metoda iniekcji, która polega na tworzeniu w przegrodach przepon przerywających podciąganie wody oraz uzyskaniu stref o normalnej wilgotności. Jedną z metod jest iniekcja krystaliczna, która polega na wykonywaniu otworów oraz wprowadzaniu przez nie zaprawy iniekcyjnej, która jest wodnym roztworem cementy portlandzkiego oraz aktywatora krzemianowego. Na czym dokładnie polega ta metoda i jakie inne sposoby osuszania murów są skutecznymi rozwiązaniami?

Decydujemy się na osuszenie murów

sprawne osuszanie murów warszawaMetoda iniekcji krystalicznej nie wymaga wstępnego osuszenia murów i jednocześnie blokada jest uzyskiwana w bardzo krótkim czasie, wynoszącym od siedmiu do dziesięciu dni. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest możliwość zastosowania tej metody w przypadku każdego muru, bez względu na grubość, stopień zawilgocenia oraz stopień zasolenia. Korzystnym wyborem będzie sprawne osuszanie murów warszawa. Nowoczesnym rozwiązaniem jest także elektroiniekcja, która stanowi połączenie elektroosmozy oraz tradycyjnej iniekcji. W celu wywołania różnicy potencjałów w murze wykorzystuje się prąd stały 24V. Ma to na celu wymuszenie ruchu wilgoci w porach. Następnie po opróżnieniu kapilar, czyli uzyskania zawilgocenia muru nie przekraczającego poziomu dziesięciu procent, można wykonać iniekcję. Dodatkowo główną ideą termoiniekcji, czyli iniekcji wykonywanej z czynnikiem termicznym, jest wstępne osuszanie fragmentów budynków do uzyskania maksymalnego 7% poziomu wilgotności i w dalszej kolejności wykonanie iniekcji. Ciepło jest dostarczane w takim przypadku przy pomocy termowentylatorów albo generatorów mikrofalowych. Początkowo w tej metodzie były wykorzystywane rozpuszczalnikowe roztwory żywicy metylosilikonowej, jednak obecnie metoda ta jest wykorzystywana w połączeniu z klasyczną iniekcją ciśnieniową. W efekcie najpierw podgrzewa się mur przy pomocy generatorów mikrofalowych, co pozwala uzyskać efekt wstępnego osuszenia murów, po którym wykonuje się tradycyjną iniekcję ciśnieniową.

Kolejną popularną metodą jest elektroosmoza, która należy do metod elektrofizycznych. Metoda ta wykorzystuje zjawisko transportu wilgoci w polu elektrycznym, które polega na wytwarzaniu różnicy potencjałów przy pomocy napięcia 24V między dolną oraz górną częścią muru, co powoduje powrót wody w kierunku gruntu. Pierwotnie stosowany były w tym celu elektrody, na przykład aluminiowe, które później zastąpiono pętlą drutu o przekroju wynoszącym od 5 do 6mm. Obecnie ta metoda jest spotykana w różnorodnych wariantach.