Przejdź do treści

Profesjonalne leczenie uzależnień

Zakłady lecznictwa odwykowego, które współpracują z Narodowym Funduszem zdrowia przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn powyżej 18 roku życia, uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z kontraktem podpisanym z Narodowym Funduszem Zdrowia, 24h przez 7 dni w tygodniu, a w porze nocnej w zależności od ewentualnych potrzeb.

Jakie są zasady leczenia na nfz?

ośrodek leczenia uzależnień nfzPacjenci, którzy zgłaszają się do leczenia przyjmowani są na podstawie kolejki oczekujących, zgodnie z regulaminem kolejki zgłoszonym do NFZ. Listę osób, które oczekują na przyjęcie do leczenia prowadzi się Księdze oczekujących. Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, kiedy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma pełne prawo do wglądu do ewidencji osób, które oczekują na leczenie, ośrodek leczenia uzależnień nfz działa zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ.  Informacji na temat możliwości przyjęcia do leczenia udzielane są telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od rana do południa. Jeżeli chcemy zostać przyjęci do tego typu ośrodka musimy podać swoje wszystkie dane osobowe. Osoby oczekujące na przyjęcie zobowiązane są raz w tygodniu potwierdzać gotowość podjęcia leczenia w ośrodku.  Jeżeli wykażemy brak potwierdzenia w określonym terminie gotowości do podjęcia leczenia, automatycznie jesteśmy skreśleni z listy oczekujących. Przyjęcie pacjenta do leczenia odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i wyrażeniu przez niego zgody w formie pisemnej na przyjęcie do Ośrodka oraz na udzielanie określonych świadczeń. Pacjenci przyjmowani są na leczeniu po przeprowadzeniu przez fachowca terapii uzależnień lub lekarza psychiatrę, którzy są wyznaczeni do przeprowadzania przyjęć, tzw. wywiadu wstępnego. Na początku następuje wywiad lekarski. Leczenie uzależnień na nfz jest szansą dla pacjentów na prawidłowe funkcjonowanie. Na początku należy się jednak zapoznać ze wszystkimi zasadami przyjęcia.

Kiedy stwierdza się brak podstaw do przyjęcia do ośrodka, osoba prowadząca wywiad wstępny, ma prawo odmówić przyjęcia, najpierw mówiąc pacjentowi o przyczynie odmowy przyjęcia. Osoba, która prowadzi wywiad wstępny powinna wprowadzić odpowiednią adnotację do księgi odmów przyjęć. Kiedy pacjenci informowani są o warunkach leczenia obowiązujących w ośrodku, zapoznaje się z regulaminem, programem terapii, podpisuje kontrakt leczenia, a także zgodę na przyjęcie do ośrodka i udzielenie określonych świadczeń.