Przejdź do treści

Na czym polega dekontaminacja pomieszczeń?

Dekontaminacja to usuwanie substancji promieniotwórczych z powierzchni różnych obiektów środowiskowych, jak na przykład z wody, budynków, konstrukcji technicznych, produktów spożywczych, broni, sprzętu wojskowego przy użyciu różnych środków, które zostaną omówione poniżej. Głównymi źródłami skażenia niebezpiecznych dla promieniowania obiektów, sprzętu, terytorium, budynków są zróżnicowane czynniki.

Kiedy powinna odbywać się kompleksowa dekontaminacja?

kompleksowa dekontaminacja pomieszczeńŹródłem zanieczyszczenia jest środowisko pracy konturów elektrowni jądrowej, a także robocze roztwory różnych izotopów przygotowane do technik badawczych. Niebezpieczne są też sproszkowane substancje radioaktywne i płynne odpady promieniotwórcze.  w przypadku naruszenia zasad obsługi elektrowni jądrowej, badawczy reaktor jądrowy. Skażenie promieniotwórcze zewnętrznych powierzchni sprzętu, narzędzi, szkła laboratoryjnego, aparatury, powierzchni pomieszczeń roboczych, w których wykonywane są prace przy użyciu substancji promieniotwórczych. Właśnie w tych przypadkach konieczna jest kompleksowa dekontaminacja pomieszczeń. Są reguły ustalające konkretnie ten proces. Zanieczyszczone przedmioty i powierzchnie nie powinny prowadzić do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach roboczych powyżej ustalonego dopuszczalnego stężenia, przekraczającego dopuszczalny poziom promieniowania. We wszystkich pomieszczeniach stałego pobytu personelu, w których wykonywane są prace przy użyciu substancji promieniotwórczych w formie otwartej, konieczne jest codzienne czyszczenie, które należy przeprowadzać metodą mokrą. Okresowo, przynajmniej raz w miesiącu, należy przeprowadzić pełne czyszczenie wraz z myciem ścian, podłóg, drzwi i powierzchni zewnętrznych urządzeń. Pranie chemiczne pomieszczeń jest zabronione. Podczas pracy z otwartymi źródłami należy zapewnić środki eliminujące przypadkowe zanieczyszczenia. W przypadku rozlania się roztworu radioaktywnego należy go zebrać i usunąć, a w przypadku rozlania się radioaktywnego proszku należy wyłączyć jednostki wentylacyjne, które mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się substancji radioaktywnych. Skuteczność dekontaminacji musi być monitorowana. Sprzęt, narzędzia, przybory, których nie można wyczyścić do akceptowalnego poziomu, podlegają wymianie i są uważane za odpady promieniotwórcze.

W dekontaminacja ocena sytuacji radiacyjnej polega na określeniu poziomów promieniowania, określeniu stopnia i granic skażenia radioaktywnego powierzchni oraz określeniu dopuszczalnego czasu pracy w pomieszczeniach zanieczyszczonych. Polega też na odkażaniu powierzchni i ocenie sytuacji radiacyjnej po pracach dekontaminacyjnych. Jest to proces bardzo skomplikowany.