Przejdź do treści

Jak działają praktyczne ustawienia systemowe Berta Hellingera?

O hellingerowskim sposobie pojmowania relacji rodzinnych od dawna wiele się mówi. Zyskały one swoją popularność, ponieważ – pomimo całej otoczki nasuwającej na myśl szamańskie praktyki – wielu ludzi uważa, że dzięki odpowiedniemu podejściu do swojej rodziny i głęboko ukrytych problemów, udało im się rozwiązać te kwestie, które długo były nierozwiązywalne. Psychika człowieka to zakodowane dane o wydarzeniach będących udziałem wszystkich członków rodziny.

Praktyczne ustawienia systemowe jako metoda wybaczania

praktyczne ustawienia systemowe berta hellingeraTe zakodowane dane, nazywane „polem wiedzącym”, są źródłem problemów i udręk człowieka, który potrzebuje terapii. Praktyczne ustawienia systemowe Berta Hellingera mają na celu wydobycie tych informacji na światło dzienne, aby osoba zmagająca się z problemami była w stanie uporać się z nimi. Bardzo często nieprzerobione problemy są nierozwiązywalne do momentu, w którym nie nastąpi udział w ustawieniach hellingerowskich. Dzięki nim na jaw wychodzą fakty, które w innym wypadku być może nigdy nie zostałyby ujawnione, ciążąc na życiu osoby szukającej pomocy. Ustawienia sprawiają, że tajemnice członków rodziny przestają być mrocznym cieniem na duszy uczestnika ustawień. Dzieje się tak za sprawą pola wiedzącego, które jest rezerwuarem wiedzy o wszystkim, co działo się w rodzinie – jeśli osoba symbolizująca jednego z członków rodziny wejdzie w jego rolę, automatycznie zacznie się zachowywać jak ten członek rodziny, a nawet w taki sam sposób myśleć. Z tego właśnie powodu można poznać motywacje i działania krewnych, zwłaszcza jeśli ich zachowanie jest przyczyną psychicznego kryzysu u osoby biorącej udział w ustawieniach. Hellinger uważa rodzinę za uporządkowany system, od którego nie można się w żaden sposób odciąć, a w którym znaleźć się muszą także osoby wykluczone. Jeśli ktoś chce przejść skuteczną terapię, musi okazać wdzięczność swoim bliskim za wszystko, także za wyrządzone zło. Brzmi to kontrowersyjnie, jednak w hellingerowskim ujęciu jest to niezbędne, aby nastąpiło przywrócenie porządku i wybaczenie.

Dopiero wtedy możliwe jest uzdrowienie, rozumiane jako wynik trzech szczególnych elementów: więzi, porządku i wyrównania. Każdy z tych elementów ma niebagatelne znaczenie. Więź jest gotowością do spotkania z każdym bliskim, z którym w równej części będzie się dawać i brać. W rodzinnej hierarchii ma miejsce każda osoba – porządek wymaga włączenia do rodziny również osób, które chciałoby się z drzewa genealogicznego wymazać albo nie uwzględniać (to np. poronione płody). Bez tego nie ma mowy o efektywnym działaniu terapii.