Przejdź do treści

Główne zalety przecisków

Jeszcze do niedawna głównym powodem prac drogowych, czy też remontów były instalacje przesyłowe, które są przecież poprowadzone pod ziemią. Z tego też względu zaczęto poszukiwać sposobu na bez wykopowe metody naprawy takich instalacji. Dziękit temu, staja się one znacznie mniej kłopotliwe, zmniejszają się także ich koszty.

Jak wykonuje się przeciski pod drogą?

niedrogie przeciski pod drogamiW obecnych czasach coraz rzadziej powodem prac drogowych są instalacje przesyłowe. Wszystko dzięki bez wykopowym metodom ich budowy, czy też naprawy, takim jak niedrogie przeciski pod drogami. Do niedawna, konieczność budowy czy tez remontu instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej czy też innej, która zazwyczaj znajdują się pod ziemią oznaczała konieczność wykonania wykopu. W przypadku, gdy instalacja krzyżowała się z jakimś szlakiem komunikacyjnym, oznaczało to konieczność wykonania wykopu i tym samym uszkodzenia nawierzchni danej drogi. Dzięki przyciskom, nie ma jednak konieczności niszczenia powierzchni drogi, torowiska, czy też chodnika. Metodę tę można zastosować w przypadku praktycznie każdego tpyu instalacji przesyłowej, od rurociągów, poprzez instalacje światłowodową czy też kanalizacyjną. Metoda przeciskowa znana jest już od dłuższego czasu ale dopiero od niedawna zaczęła być wykorzystywana powszechnie, głównie dzięki opracowaniu nowego sprzętu koniecznego do wykonania danego przecisku. Polega ona na rozpychaniu ziemi pod powierzchnią szlaku komunikacyjnego, w taki sposób  aby zmieścił się w tak utworzonym tunelu dany rurociąg, czy też przewód. Umiejętnie wykonany przecisk może być wykonany w taki sposób, aby w żaden sposób nie zakłócać ruchu komunikacyjnego na drodze która znajduje się powyżej. Warto dodać także że wykonanie przecisku jest w praktyce znacznie mniej uciążliwe dla otocznia niż wykonanie wykopu. Nie tylko nie dochodzi tutaj do uszkodzeń nawierzchni, ale także hałas towarzyszący tworzeniu takiego tunelu jest znacznie mniejszy niż w przypadku wykopu. Nic więc dziwnego, że obecnie ta technologia wykonywania prac zwianych z naprawą instalacji jest praktycznie tą dominującą. Ważne jest jednak, by zawsze zlecać wykonanie przecisków firmom, które maja już wieloletnie doświadczenie w ich wykonywaniu.

W obecnych czasach zupełnie zmieniło się podejście do remontów dróg, powiązanych z instalacjami przesyłowymi. Dzięki nowoczesnej technologii, w celu wykonania takiego remontu nie trzeba korzystać z wykopów. Wpływa to bardzo pozytywnie na przykład na koszty przeprowadzenia naprawy danej instalacji.