Przejdź do treści

Dobieramy najlepszą sondę hydrostatyczną

Pod pojęciem sondy hydrostatycznej kryje się urządzenie  służące do pomiaru poziomu cieczy z zastosowaniem metody hydrostatycznej. Urządzenia tego typu znajdują zastosowania w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową. Umożliwiają uzyskanie bardzo dokładnych pomiarów głębokości w różnego typu zbiornikach wodnych, bez względu na to, czy są to zbiorniki otwarte czy zamknięte. Co jeszcze warto wiedzieć na temat działania sond?

Czym są sondy hydrostatyczne?

sprawdzone sondy hydrostatycznePodstawą działania sondy hydrostatycznej jest stosowanie metody hydrostatycznej, czyli inaczej sposobu na wyznaczanie ciśnienia hydrostatycznego wytwarzanego przez masę słupa cieczy. Zarówno stosowanie tej metody, jak i wykorzystywane w tym celu sondy hydrostatyczne, są powszechne w licznych przedsiębiorstwach oraz instytucjach zarządzających zarówno zbiornikami wodnymi, kanałami, jak i przepustami. Warto wybierać wyłącznie pewne i sprawdzone sondy hydrostatyczne. W przypadku metody hydrostatycznej istotne bywa to, że nie wymaga ona uzyskania idealnie równego lustra cieczy. Pomiary mogą być wykonywane także w zbiornikach, w których lustro wody jest pokryte warstwą piany naturalnie albo przy pomocy urządzeń mechanicznych. Jest to szczególnie ważna cecha w przypadku oczyszczalni ścieków albo firm posiadających zbiorniki przeznaczone na odpady przemysłowe. Dodatkowo, zastosowanie metody hydrostatycznej umożliwia ignorowanie innego rodzaju zaburzeń lustra cieczy, takich jak wiry, ruchy spowodowane przepływami czy falowanie. Część takich ruchów może być spowodowana pracą urządzeń mechanicznych. Warto wiedzieć, że zasada działania sond hydrostatycznych nie jest skomplikowana i opiera się na pomiarze ciśnienia hydrostatycznego w oparciu o zmianę oporu elektrycznego w czujniku piezorezystancyjnym. Opór elektryczny takiego czujnika jest uzależniony od oddziałującej na niego siły mechanicznej, którą w kontekście cieczy jest ciśnienie hydrostatyczne.

Zmierzone w ten sposób ciśnienie hydrostatyczne odpowiada w sposób bezpośredni wysokości słupa cieczy, mierzonej od dolnego poziomu punktu pomiaru do poziomu powierzchni takiego medium. Wysokość napełniania jest obliczana z odległości od powierzchni medium do punktu pomiaru ciśnienia. Jednakże siła ciężkości słupa cieczy (czyli inaczej ciśnienie hydrostatyczne) nie jest proporcjonalna w sposób bezpośredni do wielkości napełnienia. Może się ona zmieniać w zależności o ciężaru medium i siły ciężkości.