Przejdź do treści

Dlaczego zbierane są informacje Intrastat?

W UE dane statystyczne dotyczące handlu międzynarodowego są gromadzone za pomocą dwóch różnych systemów. Statystyki handlu z tzw. krajami trzecimi spoza UE handel zagraniczny uzyskuje się poprzez system odpraw celnych. Dane o obrotach między państwami członkowskimi obrót wewnętrzny zbierane są w ramach odrębnej procedury zwanej systemem zarzadzania. Urząd celny gromadzi dane statystyczne dotyczące zarówno handlu zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Co miesiąc importerzy i eksporterzy przekazują służbom celnym dane dotyczące handlu wewnętrznego.

Statystyki handlowe w deklaracji wywozowej instrat

deklaracja wywozowa intrastatSłużba Celna otrzymuje i sprawdza dane oraz wykorzystuje dane dotyczące handlu wewnętrznego i zewnętrznego do tworzenia oficjalnych statystyk handlu międzynarodowego Polski. Statystyki te przesyłane są również co miesiąc do Eurostatu, Urzędu Statystycznego UE. Zestawienie statystyk dotyczących handlu wewnętrznego opiera się na przepisach ustanowionych przez UE i obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich jako przepisy ustawowe. Przesłane dane są poufne i służą wyłącznie do tworzenia statystyk. Dane są wykorzystywane głównie do opracowywania statystyk dotyczących handlu międzynarodowego, ale mogą być również wykorzystywane do badań statystycznych i rachunków, a także mogą być łączone z innymi materiałami administracyjnymi, takimi jak rejestr przedsiębiorstw, do wyżej wymienionych celów. Służby Celne publikują raz w miesiącu statystyki dotyczące handlu międzynarodowego. Statystyki wstępne publikowane są około półtora miesiaca po zakończeniu kompilacji, a statystyki szczegółowe po ośmiu tygodniach. Statystyki dotyczące handlu międzynarodowego i deklaracja wywozowa intrastat są wykorzystywane przez decydentów, planistów i badaczy z sektora publicznego i prywatnego. Statystyka jest wykorzystywana główinie w monitorowaniu rozwoju rynku wewnętrznego UE i gospodarki narodowej, przy przygotowywaniu negocjacji dotyczących polityki handlowej oraz przy sporządzaniu rachunków do statystyki bilansu płatniczego i gospodarki narodowej. Firmy wykorzystują statystyki zwłaszcza do badań rynkowych i opracowywania strategii handlowych.

Statystyki dotyczące handlu międzynarodowego Polski są dostępne na stronie internetowej służby celnej. Szczegółowe informacje statystyczne można uzyskać z instytucji administracji państwowej. Z usługi można korzystać bezpłatnie w języku polskim i angielskim. Odpłatne informacje statystyczne można uzyskać w serwisie telefonicznym Serwisu Statystycznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie lub umówieniem terminu bezpośredniej wizyty w urzędzie.