Przejdź do treści

Czym jest porada prawna?

Granica między poradą prawną a informacjami prawnymi często się zaciera. Zasadniczo tylko prawnik może udzielać faktycznej porady prawnej, podczas gdy każdy nieprawnik może cytować informacje prawne. Co więcej, generalnie nielegalne jest, aby osoba niebędąca prawnikiem lub nielicencjonowanym adwokatem udzielała porady prawnej lub w inny sposób reprezentowała kogoś innego niż siebie w sądzie. W przeciwieństwie do informacji prawnych, porada prawna odnosi się do pisemnego lub ustnego doradcy w sprawie prawnej, która mogłaby mieć wpływ na prawa i obowiązki osoby otrzymującej poradę. Ponadto faktyczna porada prawna wymaga uważnej analizy prawa w odniesieniu do konkretnej sytuacji danej osoby. W przeciwieństwie do spekulacji opartych na faktach ogólnych.

Co to są porady prawne?

porada prawna malborkZ prawnego punktu widzenia udzielanie porady prawnej jest równoznaczne z praktyką prawniczą, a faktycznej porady prawnej może udzielać jedynie licencjonowany adwokat, z którym nawiązał się stosunek adwokat-klient. Ze względu na zakres obowiązków jaest udzielana porada prawna malbork jako miasto jest zobowiazane z udzielonia informacji w tej dziedzinie. Osoby, które dobrowolnie lub nieświadomie udzielają porad prawnych bez odpowiednich umiejętności, osądu lub upoważnienia, zasadniczo uczestniczą w nieautoryzowanym praktykowaniu prawa i w związku z tym podlegają karom sądowym. Porady przyjaciół lub rodziny nie stanowią porady prawnej. Prawdziwa porada prawna stanowi umowę między adwokatem a jego klientem w oparciu o konkretną sprawę prawną, której doświadcza klient. Krótko mówiąc, porada prawna ma następujące cechy. Wymaga wiedzy prawniczej, umiejętności, wykształcenia i osądu. Stosuje określone prawo do określonego zestawu okoliczności. Wpływa na czyjeś prawa lub obowiązki. Tworzy prawa i obowiązki u doradcy. W przeciwieństwie do informacji prawnych, takich jak informacje umieszczane na znakach drogowych, porada prawna proponuje konkretny sposób postępowania, który powinien podjąć klient. Na przykład jest to różnica między powiedzeniem komuś, co ma zrobić porada prawna, a tym, jak to zrobić informacje prawne. Podczas gdy porada prawna jest konkretna, bezpośrednia i proponuje sposób postępowania, z drugiej strony informacje prawne są oparte na faktach, ogólnych i nie odnoszą się do żadnej konkretnej przyczyny działania. Aby uniknąć zamieszania, które często wiąże się z informacjami prawnymi, strony internetowe i osoby fizyczne często dokładają wszelkich starań, aby wyjaśnić, że wszelkie informacje zawarte w ich witrynie nie powinny być interpretowane jako porady prawne ani tworzyć relacji prawnik-klient.

W zależności od sytuacji przydatne mogą być zarówno porady prawne, jak i informacje prawne. Podczas gdy niektóre sytuacje wymagają porady prawnika – na przykład złożenie pozwu lub obrona zarzutów karnych – inne sytuacje mogą po prostu uzasadniać uzyskanie informacji prawnych. Przeczytaj Definicje obszaru praktyki, aby uzyskać informacje prawne na konkretny temat, lub poszukaj prawnika w swojej okolicy, aby uzyskać poradę prawną w określonej sprawie prawnej. Konkretne pytania dotyczące informacji prawnych mogą obejmować. Gdzie mogę znaleźć federalną ustawę o zwolnieniu lekarskim, Jakie są przepisy dotyczące broni w stanie.