Przejdź do treści

Czas na wapno nawozowe

Jesień to idealny czas, aby wapno mogło wykorzystać wczesnowiosenny wzrost na glebach o kwaśnym odczynniku. Jeśli pozwolą na to warunki gruntowe, podjęcie działań w celu skorygowania niskiego odczynu w czasie wiosny przyniesie korzyści. Prostym i skutecznym sposobem na zwiększenie produktywności użytków zielonych jest stosowanie wapna w celu skorygowania gleby. Z dodatkową toną zużytej trawy zgodnie z ostatnimi fachowymi badaniami. Warto korygować gleby i uwolniać drzemiący potencjał o każdej porze roku.

Zalety cenowe wapna węglanowego w nawozach

wapno nawozowe węglanowe w atrakcyjnej cenieTradycyjnie rolnicy stosowali wapno na wiosnę, ale zimowe deszcze pomagają rozpuszczać i przenosić wapno przez glebę, eliminując ryzyko pogorszenia wczesnego wzrostu trawy i pobierania wapna w kolejnych uprawach na kiszonkę. Nadmiar wapna w skoszonej trawie utrudni konserwację kiszonki, skutkując niską jakością kiszonki. Jesienna aplikacja oznacza również, że nie będziesz musiał żonglować aplikacjami gnojowicy i mocznika na wiosnę, ponieważ należy tego unikać do trzech miesięcy po wapnie, aby zmniejszyć straty azotu w wyniku ulatniania się. Wapno jest środkiem kondycjonującym glebę i koryguje kwasowość gleby, zapewniając roślinom dostęp do składników odżywczych i umożliwiając mikroorganizmom i dżdżownicom rozwój i rozkład resztek roślinnych, nawozu zwierzęcego i materii organicznej. Optymalny odczyn dla runi trawiastych i koniczyny jest wysoki dla większości gleb, ale na glebach torfowych odczyn może być niższy. Badanie przeprowadzone przez profesjonalny instytut wykazało, że odczyn gleby bywa mniejsze w badanych glebach użytków zielonych. Brak korygowania gleby może spowodować duże straty plonu. Ilość wapna do zastosowania będzie zależeć od aktualnego odczynu gleby, tekstury gleby, materii organicznej gleby i docelowego dla gleb użytków zielonych. Koniczyna jest bardziej wrażliwa na kwasowość gleby niż wiele gatunków traw, a gleby powinno być utrzymywane, aby sprzyjać powstawaniu runi bogatej w koniczynę. Najpopularniejszym produktem wapnowania jest kreda, mielony wapień inaczej węglan wapnia lub wapno nawozowe węglanowe w atrakcyjnej cenie. Niektóre formy zawierają magnez i są skuteczne w korygowaniu niedoborów magnezu w glebie oraz kwasowości. Jednak wieloletnie użytkowanie wapienia magnezowego może powodować nadmiernie wysoki indeks w glebie, a nadmiar magnezu w roztworze glebowym może powodować niedobór potażu w uprawach.

Jakość środka wapnującego opiera się na wartości neutralizującej i reaktywności. W przypadku założonych użytków zielonych lub innych sytuacji, w których nie ma uprawy gleby lub jest ona tylko minimalna, nie należy stosować więcej wapna w jednym zastosowaniu. Reaktywność to szybkość działania związana z wielkością cząstek. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejszy rozmiar cząstek, tym większa powierzchnia i szybsze działanie. Wapno granulowane zawiera drobne cząstki, które rozpraszają się po aplikacji, dzięki czemu ma wysoką reaktywność. Może być rozsiewany przez rozsiewacz nawozów i jest przydatny, gdy konieczna jest szybka zmiana odczynu.